Transport logistics

Vervoer of vervoer is het verkeer van personen, vee, dieren en goederen van de ene locatie naar de andere. Vervoerswijzen onder meer lucht-, spoor-, weg-, h2o, kabel, pijpleiding, en ruimte. […]

Read More »

Olga k. Burdonova

Olga k. Burdonova, md, chairwoman en ceo van de amerikaanse raad van medical intern geneeskunde en abim foot, was voorheen voorzitter van de amerikaanse federatie voor senescent explore en de […]

Read More »