25 jaar Vlaams-Brabants gouverneur : Toespraak over verleden en toekomst

na 25 jaar gouverneurschap van de administratief district vlaams-brabant ziet lodewijk de witte uitdagingen om de sterke troeven van de locatie nog beter uit te spelen. Hij verdedigen in zijn redevoering vooral voor investeringen in mensen, een hechte samenwerking tussen gemeenten en administratief district met deelname van de commune, open te staan voor internationalisering en te zorgen voor veiligheid. Investeren in mensen‘om de sterke groei en de omvangrijke welstand van vlaams-brabant te vrijwaren en te sterken, moeten we in de eerste gelegenheid blijven investeren in mensen : in content, in levenslang eigenmaken, in de combinatie tussen werk en privéleven, in maatschappelijk engagement’, zegt provinciegouverneur lodewijk de witte. Samenwerken loontde landvoogd vindt dat vlaams-brabant ook ambitieuze lange termijndoelen moet lotgevallen vooropstellen en consequent volharden om die te bereiken. Dat geldt voor de omvangrijke uitdagingen van de toekomst, zoals mobiliteit, weer en betaalbaar wonen. ‘dit zal ons maar gelukt als sterke lokale leidinggeven en een sterk streekbestuur een tandem vormen’, zegt lodewijk de witte. ‘beiden moeten nog sterker op elkander inspelen. Meer decentraliseren vormen bestaanbaar om meer geïntegreerd beleid te voeren, om beleidssectoren te autoriseren samenwerken’. Deze leidinggeven staan niet alleen. Meer deelname van inwoners is een onvermijdelijke en noodzakelijke realisatie om de uitdagingen aan te gaan. Vlaams-brabant kan de populatie, de civiele samenleving, het middenveld sterker betrekken bij het beleid. ‘we bezitten in vlaams-brabant de enorme troef dat talenten van veel horizonten elkander vinden. Met overheden, bedrijven, verenigingen en sociale instellingen moeten we coalities smeden om nieuwe uitdagingen aan te kunnen’, zegt landvoogd lodewijk de witte. Open staan voor verschillenzeker in vlaams-brabant kan men niet ongeacht de internationalisering kijken. De landvoogd vindt dat de administratief district daar nog meer meevaller moet uit halen en sterker kan worden door open te staan voor de verschillen. Blijvend investeren in veiligheid‘tot slot moeten we veel zorg blijven doorbrengen aan veiligheid. Zich risicoloos voelen is noodzakelijk voor het vertrouwen om de omvangrijke zorgen van morgen het kop te bieden’, slot lodewijk de witte.