Basketbal Vlaanderen schrapt matchen van Aalstar door problemen met stamnummer

ma 07 oktober 2019 22:26 alarmfase rood bij okapi aalstar. De aflevering van het stamnummer aan het nieuwe bestuur zou niet waar verlopen zijn. “ in het slechtste geval verdwijnt de club ”, zegt marc verlinden, voorzitter van bastketbal vlaanderen. Een onreglementaire aflevering van het stamnummer is de oorzaak voor de beslissing van bal vlaanderen. In juni kondigde okapi aalstar aan dat okapi een verrassend bestuur zou krijgen. De oude vzw ging in vereffening en droeg het stamnummer over aan de nieuwe cvba tragel invest. ” maar bij de aflevering is geen rekening verantwoordelijk met de federatie en de financiële en administratieve pandbrieven ”, zegt marc verlinden, voorzitter van bal vlaanderen. “ daarom heeft bal vlaanderen alle wedstrijden van aalstar geschrapt, zonder de matchen die vallen bij de competentie van de pro basketball league. ” dinsdag zal de pro basketball league gebruikelijk een beslissing nemen. “ in het slechtste geval kan de club verdwijnen ”, zegt verlinden. “ maar dat is natuurlijk een filmscenario dat we liever zouden vermijden. ” ” met omvangrijke verwondering namen we vandaag weten van enkele persberichten aangaande onze favoriete club. We hebben hier akte van genomen en beraadslagen ochtend met de bevoegde instanties. Straks meer ”, reageerde het bestuur van okapi aalstar maandagavond. Bal taal- of schrijffout opgemerkt?