Chauffeurs van De Lijn klappen uit de biecht bij “De inspecteur”: “Ik zie meer collega’s gaan dan komen”

meer vertrekkers dan instromers verscheidene werknemers toestaan “ de inspecteur ” bekende dat er immer een krapte aan politici is geweest. Maar dat krapte is nimmermeer zo groot geweest dat het een invloed had op de dienstverlening. Dat is nu wel het geval. De lijn doet er op dit oogwenk alles aan om nieuwe mensen te vinden. Maar het is niet aldaar je nieuwe mensen vindt dat het veel politici ook groeit. Incompetent management en een krapte aan discipline het krapte aan personeel is niet inclusief zichtbaar achter het stuur. Volgens een getuige had de lijn voordien ook meer personeel dat de opvolging kon verzekeren. Er was immer een stelplaatsverantwoordelijke die de dag- en maandplanning in de gaten hield. Bij problemen belde die de politici die een vrije dag hadden op totdat alle kerkdiensten waarden ingevuld. Diezelfde getuige laat zich ook uit over de beweegreden van sommige collega’s. “ die laat soms te verlangen over. Het ziekteverzuim loopt volgens hem de spuigaten uit. De vakbonden zouden daar meer hun verantwoordelijkheid moet nemen. Ze moet toestaan merken dat een chauffeur niet inclusief rechten heeft, maar ook plichten. ” maar de grootste verantwoordelijkheid legt de chauffeur toch bij het management. Sinds de reorganisatie loopt het helemaal spaak eén van de werknemers van de lijn schrijft “ de inspecteur ” dat het personeelstekort lang niet het enige moeilijkheid is waarmee de lijn te fabriceren krijgt. “ de inwonende werken is overhoop gehaald door een herstructurering waardoor niemand nog gemotiveerd is. Veel leidinggevende collega ’s moesten van functie afwisselen waardoor de inwonende werken nu helemaal spaak loopt. ”