Fors investeren in klimaatadaptatie kan duizenden miljarden opbrengen. Niets doen kost enkel geld

de klimaatsverandering is al zo ver vooruitstrevend dat we nu voornamelijk moeten denken aan hoe we de pandbrieven ervan gaan dragen. Zelfs als we erin gelukt met doorgedreven maatregelen de globale opwarming gedurende de 1. 5°c te detineren ( wat werkelijk neerkomt op 3°c aan het oppervlak ), zijn de pandbrieven nog doortastend. Buiten forse investeringen in klimaatadaptatie, zal de landbouwopbrengsten tot 30 % kunnen valleien, zal honderden miljoenen mensen die in kuststeden leven op de duur moeten dreunen en zal koraalriffen en het regenwou hoofdzakelijk verdwijnen. De onderstaande prentkunst uit het rapport toont de pandbrieven aan van het niets doen. De grenswaarde van 1. 5°c kunnen we praktisch niet meer voorkomen. Maar een verdere sprong zou catastrofaal zijn. Bron : world resources institute klimaatadaptatie is goedkoop dat het urgent tijd is om te investeren in de toekomst, maken het rapport verhelderend met concrete voorbeelden uit de vennootschap, persoonlijkheid en economie. De klimaatsverandering is al verhelderend op eilanden als kiribati of de marshalleilanden die aan het vergaan zijn. Daar onderneemt en investeert de populatie nu om hun land te redden. De gezag van kiribati heeft zo bv. Land gekocht op fiji om een terugvalbasis te bezitten moest hun land opgeslorpt werd door de oceaan. Dat het met de persoonlijkheid min is opperen is al meermaals aangetoond. Maar het rapport wijst ook op de bescherming die de persoonlijkheid ons kan bieden. Zo zijn mangroven voor kustgebieden cruciaal in het voorkomen van overstromingen. Het tegengaan van ontbossing of herbebossen van gebieden kan volgens de werkgroep tot een derde van de meebetalen leveren om de klimaatopwarming gedurende de 2°c te houden. De economische eis om ons aan te stappen aan het klimaat springt het meest uit het oog. Het rapport toont aan dat investeren in 5 belangrijke systemen goedkoop kan uitlopen. Als overheden en bedrijven tussen 2020 en 2030 1. 700 miljard dollar investeren in waarschuwingssystemen voor natuurrampen, duurzame infrastructuur en planologie, het innoveren van landbouw in droge gebieden, bescherming van mangroves en het duurzaam omgaan met water, kan dat op termijn tot meer dan 7. 000 miljard dollar opleveren. Het gaat hier om een doorgedreven en globale investering. Maar niets doen zou de globe veel meer kosten in de materiële en menselijke verliezen van natuurrampen die meer en meer voorkomen. Copyright 2019 the associated press. All rights reserved 31 commissarissen uit 20 landen de global commission on adaption is vorig jaar opgericht door de oud-secretaris-generaal van de vn, ban ki-moon, microsoft-stichter bill gates en ceo van de wereldbank kristalina georgieva. Met dit rapport doet de werkgroep opnieuw een dringende aansporing tot verandering, maar leveren ze ook proposities over hoe we de toekomst toch kunnen verbeteren en waar de verandering het meest nodig is. De werkgroep telt ongeacht de drie invloedrijke oprichters nog 31 beleidsmakers uit 20 landen wereldwijd. Bijeen zal ze het komende jaar overheden en bedrijven oppeppen en promoten om de klimaatadaptie door te zetten. De timing van het rapport is ook niet toevallig. Over twee weken vindt in new york een vn-kilmaattop plaats. In het rapport wordt vaak gekoppeld naar het belang van publieke investeringen, voornamelijk van overheden, in landbouw, persoonlijkheid en planologie om de opwarming van de bol op te vangen. Het volledige rapport kan je hier raadplegen.