‘Segregatie in onderwijs blijft groot obstakel voor leerlingen uit kwetsbare milieus’

segregatie in het onderwijs blijft het grootste beletsel voor gelijke kansen voor leerlingen uit kwetsbare milieus en/of leerlingen met een migratieachtergrond. Dat is de belangrijkste vaststelling uit de analyse van de effecten van nederlandstalige en franstalige leerlingen in de pisa-enquête 2015, verricht door de ‘groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l’égalité ‘ ( germe ) van de franstalige brusselse hogeschool ulb op smeekbede van de koning boudewijnstichting. De pisa-enquête, die de oeso sinds 2000 organiseert, toont dat de hobbel in het onderwijs in belgië erg groot is. De recentste germe-analyse benadrukt nog maar eens het gewicht van de sociaaleconomische toneel en de migratieachtergrond van leerlingen in zwakke schoolprestaties. Deze factoren wegen in belgië veel zwaarder door dan in de andere landen. Een van de uiterst verontrustende vaststellingen van dit research is dat vlaanderen en de federatie wallonië-brussel zich wel bewust zijn van deze structurele stoornis, maar er niet in gelukt ze aan te pakken. Lees ook : ‘franstalig onderwijs loopt tien jaar achter op vlaanderen’leerlingen uit kwetsbare milieus of leerlingen met een migratieachtergrond hebben zo een dubbele handicap : ze hebben niet louter af te rekenen met obstakels door hun origine, ze zitten ook bijeen in scholen die hen niet gunnen voldoende vooruitgang te boeken. Internationale vergelijkingen voordoen doch aan dat een gelijke toegang tot onderwijs ook misschien is voor leerlingen met een andere sociaaleconomische of migratieachtergrond, buiten dat de gevolgen in het algemeen terugvallen. De koning boudewijnstichting en germe ronddwalen bij de eerste om de resultaten van deze segregatie voor het schooltraject van nageslacht met een migratieachtergrond in papier te brengen. Achterspeler naar schoolde beste scholen van europa staan in finland. Alle nageslacht krijgen er les van briljante leerkrachten die hen zowel kennen als zelfbewustheid meegeven. Minstens, dat is een boutade die het ook in vlaanderen goed doet. Maar is het finse stelsel in de praktijk wel zo ideaal? knack-redactrice ann peuteman zocht het uit in het hoge noorden. Lees het dossier.