Zijn maatregelen over inburgering wel nodig? Zullen ze werken? En is het allemaal wettelijk?

gewenning en integratie zijn een absoluut voorhoede van het werkstuk van jan jambon en co. Kan moeilijk anders, de goegemeente interpreteert het signaal van de stemmer als uiting van een breedgeschouderd ongenoegen over de migratie- en integratiepolitiek van de voorbije jaren. Het stond dan ook in de sterren schrijven dat er een fors – en onmiddellijk ook omstreden – chapiter over gewenning in het vlaams regeerakkoord schrijven zou worden. Om onmiddellijk maar met de belangrijk van de tegenpartij te par : de slagschaduw van vlaams gewichtigheid zou over dit afspraak hangen. Kil, koud en héél erg rechts. Maar naast die discussie rijzen zakelijker vragen. Is dit afspraak over gewenning en integratie uitgebalanceerd? kan het werken? en, niet triviaal, is het allen wel wettelijk? is dit allen wel evenredig? laat ons par bij een van de meer offensieve maatregelen uit dit regeerakkoord : de moeilijkere toegang tot een sociale woning. Alleen wie de laatste tien jaar vijf jaar continu woonde in de administratief district waar hij of zij een sociale gebouw wil, kan er een krijgen. Dit maken het moeilijk voor belgen uit een andere administratief district, maar het mag manifest zijn dat die verblijfsvoorwaarde bedoeld is om vreemdelingen – nieuwkomers – zo veel bestaanbaar uit de sociale wijken te houden. © syda productions – creative. Belgaimage. Be jambon i gewenning en integratie in het nieuwe vlaamse regeerakkoord : over wie gaat het? en wat staat hen te afwachten? 13:24 deze voorziening haakt in op een punt dat vlaamse gewichtigheid al enige tijd maakt. De feestje van tom van grieken voert al jaren zogenaamde onophoudelijk campagne over sociale woningen en doet dat niet voor niets. Loop even rond in de wijken en je hoort vaak eenzelfde kwaal : onbekenden krijgen voorrang op de inherent mensen en palmen onze sociale woningen in. De verlening ervan zorgt bij veel kiezers voor een intu\xeftie van onrechtvaardigheid. Vlaams gewichtigheid wil sociale woningen voorbehouden aan wie de belgische nationaliteit heeft én nederlands spreekt. Zo ver stapt deze regering niet mee in het overzicht – theo francken deed het trouwens af als juridische “ lulkoek ”. Maar met haar inherent voorziening komt de ploeg rond jan jambon voor een stuk wél tegemoet aan de verzuchtingen van veel vb-kiezers. De verzoek is dan : kloppen de verhalen wel? krijgen nieuwkomers voorrang? het oplossing is simpel : neen. Mensen met een nationaliteit van exclusief de eu afwachten gemiddeld ruim 150 dagen langere op een sociale gebouw dan belgen de regels zijn dezelfde voor belgen en buitenlanders. In de praktijk is het voor vreemdelingen, zeker van exclusief de eu, zelfs moeilijker om een sociale gebouw op de kop te tikken. Kijk even naar de grafieken van de wachttijden : mensen met een nationaliteit van exclusief de eu afwachten gemiddeld ruim 150 dagen langere op een sociale gebouw dan belgen. ( lees overigens tijdens de grafiek ) een andere grafiek wijst uit dat het deel vreemdelingen – en we spreken over mensen met een andere nationaliteit, niét over allochtone belgen – wel aan de hoge kant is. In 2018 waarden het er 19. 636 op een totaal van 123. 764, of 15, 8 procent. Dat is meer dan de 9 percent vreemdelingen die start 2019 in het vlaams gewest woonden. En weerom : het gaat over vreemdelingen dus, niet belgen van buitenlandse herkomst, want die cijfers wordt niet ( steevast ) bijgehouden. ( lees overigens tijdens de grafiek ) er zijn uitgangspunten te bedenken dat vreemdelingen evenredig meer opduiken in de sociale wijken. Soms wordt bijvoorbeeld voorrang gegeven aan grotere gezinnen, en de demografie is wat ze is. Maar vooral, vreemdelingen zijn oververtegenwoordigd in de armoedestatistieken, veel nadrukkelijker dan het geval is in de sociale wijken. In gezinnen met een buitenlandse ma ligt de kansarmoede-index bij nageslacht op 33, 6 procent. Voor nageslacht met een belgische ma is dat 6 procent. Er zijn uitgangspunten te bedenken dat vreemdelingen evenredig meer opduiken in de sociale wijken de verzoek rijst dan ook of deze maatregelen wel evenredig zijn. Of ze niet op de eerste plek zijn bedoeld als signaal naar een groep van ontevreden kiezers. Hetzelfde geldt voor de toegang tot de vlaamse sociale zekerheid, in de praktijk de ouderen- en gehandicaptenzorg. Daar heeft zelfs niemand gezichtsveld op de ware formaat van de situatie. Rondvraag bij de bevoegde instanties leert dat er geen overkoepelende cijfers zijn over het veel vreemdelingen dat van de vlaamse zorg geniet. Is het ook productief? nog zo’n fel bediscussieerde voorziening : inburgeraars moeten voortaan zelf voldoen voor hun gewenning, tot 360 euro voor wie in vlaanderen aankomt. De verzoek hier is : wat zal het effect daarvan zijn? speelt hier de bekommernis om een betere en diepgaandere gewenning, of is het een signaal naar de stemmer? en synchroon een ontradende voorziening om nieuwkomers weg te liefhebben van het vlaamse grondgebied? haast net zo veel nieuwkomers die niet verplicht zijn burgeren in als nieuwkomers die wél verplicht zijn laat ons nog eens kijken naar de cijfers. Wie burgert op dit moment in? mensen die daartoe verplicht zijn, uiteraard, die dus van exclusief de eu komen. Maar er burgeren haast net zo veel mensen in die daar niét verplicht toe zijn, overmits ze een eu-nationaliteit hebben. Die eu-burgers ontwikkelen synchroon ook de grootste nieuwkomers. De top 10 herkomstlanden van nieuwkomers zijn met abnormaal van marokko en syrië allen eu-landen. ( lees overigens tijdens de grafiek ) van de totale groep eu-burgers, die dus niet verplicht zijn om in te burgeren doet een klein derde dat : in 2016 – het voorlopig laatste jaar met volledige cijfers – ondertekende 29 % van hen een inburgeringscontract, tegenover 88 % van zij die daartoe verplicht zijn, de niet-eu-burgers dus. De cijfers van vrijwillige gewenning voor mensen met een eu-nationaliteit kunnen dus nog opgekrikt worden. Of dat zal voorvallen met deze voorziening? wie plotseling moet voldoen voor iets wat niet verplicht is, zal niet langere geneigd zijn in het lessenpakket te stappen. Dat kan het averechtse effect hebben dat almaar meer mensen uit de grootste groep van nieuwkomers zal afhaken als het op gewenning aankomt. Minder gewenning dus, in plek van meer. De maatregelen toeschijnen bovenal ontradend bedoeld, op de gewenning zelf zouden ze een negatief effect kunnen hebben nicolas maeterlinck jambon i met deze maatregelen wil de nieuwe vlaamse regering een oplossing bieden op “ het signaal van 26 mei ” ma 30 sep 15:45 het lijkt er sterk op dat deze voorziening op de eerste plek ontradend bedoeld is. Vlaanderen lijkt heeft op deze manier een omweg gevonden om de toegang tot het grondgebied te beperken, waar ze in grondslag niets over te uiteenzetten heeft overmits dat een federale competentie is. Maar kan dus ten koste gaan van de inburgering. Dat wijst verder ook op een puzzel in de belgische staatsstructuur : integratie is vlaams en immigratie federaal, en het ligt niet steevast voor de hand om dat op een ordentelijke manier op jawel af te stemmen. Een puzzel dat ook opduikt bij de vlaamse terugtrekking uit unia. Maar unia blijft voor federale bevoegdheden wel actief in vlaanderen. Voor gevari\xeberde daden van racisme zal slachtoffers – of wie denkt dat te zijn – zich dus tot gevari\xeberde centra moeten wenden. Weerom de verzoek dus : hoe productief is dat? is het allen wettelijk? exclusief de verzoek of de maatregelen evenredig en productief zijn, rijst onmiddellijk bij de start van jambon i de verzoek of alles wel even wettelijk en dus uitvoerbaar is. Ook al meldden de onderhandelaars onmiddellijk na hun nachtelijke samenkomst van afgelopen zondag dat alles juridisch afgetoetst is. Overtuiging marjolein schepers het vlaams regeerakkoord is onecht voor de integratie van nieuwkomers bernadettemergaerts wo 02 okt 14:41 dat zal wel zo zijn, maar sommige passages zijn op zijn minst juridisch wankel en dus aanvechtbaar. In een gepolariseerd vlaanderen, met daarbij veel mondiger gemeenschap dan voordien, kun je er gif op innemen dat er de komende jaren bittere juridische gevechten aanleveren zal wordt over het luik gewenning en integratie. Neem nu de passages over de toegang tot de vlaamse sociale zekerheid – gehandicaptensteun en ouderenzorg – en sociale woningen, die aan strenge ( re ) verblijfsvoorwaarden wordt gekoppeld. En nog zo’n moeilijke : asielzoekers hebben na hun toegeving niet langere met terugwerkende kracht lijnrecht op de kinderbijslag onder hun procedure, die gemiddeld 12 maanden duurt. De grondwet – het item 23 – schrijft voor dat er niet getornd mag wordt aan de sociale dekking van de onderdaan exclusief als dat een noodzakelijk maatschappelijk doel dient. Je mag er op het vlak van sociale dekking alleen op vooruit gaan of gelijksoortig blijven, een verval kan niet. En overmits er hier bijkomende beperkingen wordt opgelegd, lijkt dat wél het geval. De grondwet schrijft voor dat er niet getornd mag wordt aan de sociale dekking van de onderdaan usage worldwide, verwendung weltweit jambon i ” twijfelachtig dat de strenge integratievoorwaarden van de vlaamse regering de computertoets met de grondwet verteren ” di 01 okt 18:40 freek louckx, expert in sociale zekerheidsrecht van de universiteit antwerpen, verwachten problemen. In de globe vandaag op radio 1 zei hij deze week dat wie deze maatregelen wil betwisten bij het staatsrechtelijk hof een goede kans op lukken heeft. Er is immers een precedent : het staatsrechtelijk hof vernietigde start dit jaar de federale regeringsmaatregel om de inkomensgarantie ( igo ) voor ouderen aan een verblijfsvoorwaarde – tien jaar in belgië, waarvan 5 continu – te koppelen. Het klinkt vertrouwd in de oren. Dat igo, een voorziening van de federale regering, is een ww voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Maar die inkomensgarantie werd door een veel gepensioneerden misbruikt om er zich in het zonnige zuiden mee te vestigen, en dus kwam er een beperking. Maar start dit jaar plantestekje het staatsrechtelijk hof die restrictie af op ondergrond van tijdens andere item 23. Sommigen staan al te popelen voor een confrontatie met het staatsrechtelijk hof het is moeilijk in te denken dat de regeringsonderhandelaars niét op de hoogte waarden van dit precedent. Why ze er dan toch mee volharden? mogelijk hebben ze valabele juridische drijfveren, of mogelijk zijn ze ook wel uit op een confrontatie met de rechters van het staatsrechtelijk hof. Want dat er ter rechterzijde al eens gefoeterd wordt over activistische rechters en het staatsrechtelijk hof, is een understatement. Jean-marie dedecker bijvoorbeeld, verkozen als kamerlid op een n-va-lijst maar ook wel recensent van die feestje, opende deze week in zijn katern in knack al een aanval op item 23 en het staatsrechtelijk hof. Hij verwees expliciet naar de inkomensgarantie voor ouderen en omschreef de staatsbeleid benoemde rechters als wereldvreemd en dichtte ze een “poco” en sociaaldemocratische zegel toe. Het hof noemde hij een “asielcentrum voor uitgerangeerde politici”. Het kan een aankondiger zijn van het gevecht dat over deze maatregelen uitgevochten zal worden. Wordt de soep zo heet gegeten? jambon i vlaams minister van samenleven bart somers : “ we mogen wat meer inspanningen vooruitzien van nieuwkomers ” wo 02 okt 18:42 dat valt allen nog te bezichtigen, natuurlijk. Op dit moment ligt een regeerakkoord voor, niet meer dan dat. Heel veel finesse moeten nog invullen wordt, alles moet nog in beleidsplannen en ooit in decreten wordt omgezet. Veel zal zweven van de bevoegde minister, open vld’er bart somers. En zou ook dat problemen kunnen doneren? zijn de ambities van n-va wel dezelfde als die van somers, die in mechelen vaak een zachtere toon voerde dan die van het regeerakkoord?